Olika Begravningar
Borgerlig begravning kan man välja oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller 
annat samfund. Borgerlig begravning betyder att ceremonin inte följer några givna 
ramar. Ceremonin utformas gemensamt med de anhöriga och det är helt fritt att välja 
musik, ombudsman och vad som skall sägas.
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är som regel endast för medlemmar. 
Vi står självklart till tjänst med ombudsman eller officiant.
Vi har erfarenhet av alla typer av arrangemang för kyrkliga och borgerliga 
begravningar. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri information om vad som är 
lämpligast. Vi är till er tjänst dygnet runt.
Dödsbo
Dödsboet innefattar alla dödsbodelägare. 
Alla skall därmed underrättas om dödsfallet av den som har vårdnaden om boet eller 
en bouppteckningsförrättare.
Dödsbodelägarna kan tillsammans utse någon som tar hand om vårdnaden av boet.
Vi åtar oss att eftersöka eventuella dödsbodelägare.
Minnesstund
Efter begravningsceremonin är dt brukligt att träffas till en minnesstund då alla kan umgås med varandra på olika sätt och berätta minnen man har haft med den bortgångne.
Att få träffat och minnas är en viktig del av sorgbearbetningen. Även här hjälper vi till med alla formaliteter och beställningar.
Gravvård
En gravsten skall vara som ett minnesmärke och för att samla stilla tankar.
Den kan utformas mycket personligt.
Vi samarbetar med en av de äldsta och skickligaste i Sverige.
Minnesalbum
Detta upprättas av oss för att Ni lättare kan skicka tackkort och vid senare tillfälle minna de som sänt den bortgångne en sista hälsning.
Boupptäckning / Juridiska tjänster
Vår juridiska avdelning hjälper Er med allt från bouppteckningar, testamenten och arvskiften. 
Ring gärna och förfråga Er i god tid för dödsfallet hur ni skall gå tillväga.
Epost: info@atmbegravning.se