TextATM Huvudkontor Sveavägen 125, Stockholm. Telefon/Fax: 08-340034. Mobil: 0705-340034. Telefontid: 9:00-19:00. Mailadress: info@atmbegravning.se
Filialkontor, Jungmansvägen 12, Saltsjö-Boo. Telefon 08-7150804 eller Saltsjöbaden Telefon 073-6139900
Bouppteckningskontor, Drottninggatan 104,Stockholm. Telefon 08-202425. Fax 08-373380