Transporter
Vi utför transporter i hela Europa och står till tjänst med bisättningar även för andra begravningsbyråer i Sverige.
Annonser
Vi hjälper Er utforma eventuell dödsannons.
Klicka här för att läsa mer.
Blommor
Till begravningsakten dekoreras kistan antingen med en kistdekoration eller med bårtäcke. Runt om läggs sedan blommor som krans, sorgbukett, stående eller liggande.
Vid avskedet används handbukett.
Vi har mycket god kontakt med blomsteraffärer när det gäller detta.
Kistor och urnor
Klicka här för att se exempel på kistor och urnor.
Musik
Musiken till ceremonin bestämmer Ni själva. Psalmer, solosång eller instrumentalt.
Kostnader
Vad kostnaden blir beror på begravningens omfattning. Dödsboet bestämmer således själva vad som skall ingå i ceremonin och till vilken omfattning. Vi försöker alltid hålla nere kostnaderna så att det inte rinner iväg.
Undersök gärna om det finns försäkringar som utfaller.
De givna kostnaderna som transporter av den bortgångne, kista, svepning, ev. urna. Bestäms med begravningsbyrån.
Transportkostnader innan den bortgångne förts till bisättningsrum betalas av dödsboet. Därefter betalar Svenska kyrkan om man är medlem i detta samfund.
Epost: info@atmbegravning.se